Instep Dansa Girona

Condicions de venda

La titularitat d’aquest lloc web www.instepdansa.com (a partir d’ara, Lloc Web) és INSTEP.
Les seves dades de contacte són: C/ Caterina Albert 11, Bescanó, Girona. El número de NIF 41549268K.
Aquest document (així com qualsevol document que aquí es mencioni) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o l’adquisició de productes i/o serveis en el mateix (a partir d’ara, Condicions).
A més a més de llegir les Condicions presents, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, l’usuari ha d’haver llegit la Política de Cookies i la Política de Privacitat. A l’utilitzar aquest Lloc Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei, l’usuari accepta quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment mencionat.

 1. L’USUARI: L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, dona la condició d’usuari (a partir d’ara, Usuari), el qual accepta des de que inicia la navegació al Lloc Web totes les Condicions aquí establertes i les seves modificacions futures, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que s’apliqui al present cas. L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per poder fer contractes a través d’aquest Lloc Web.
 2. DESCRIPCIÓ dels SERVEIS: L’activitat del present Lloc Web és la difusió de les activitats del nostre espai especialitzat en dansa, així com la venda de classes de dansa. Les característiques particulars de cada servei s’especifiquen a la descripció de cadascun. 
 3. PROCÉS de COMPRA: L’Usuari pot comprar al Lloc Web pels mitjans establerts. Per fer-ho, haurà de seguir el procediment de compra establert. L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació necessària en cada pas per tal de fer efectiva la compra.
  Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la sol·licitud de la compra i/o la prestació del servei. Aquest correu serà considerat com la confirmació que la comanda s’ha realitzat. Per l’emissió de les corresponents factures, serà necessari enviar un correu electrònic a: info@instepdansa.com, facilitant les dades fiscals.
 4. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes i/o serveis. Si es produïssin dificultats en quant el subministrament d’aquests, INSTEP es compromet a contactar l’Usuari i retornar la quantitat abonada per aquell producte i/o servei.
 5. PREUS i FORMES de PAGAMENT: Els preus que es mostren al Lloc Web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment. En cas d’un canvi de tarifes s’informarà prèviament a l’Usuari inscrit via correu electrònic. Els mitjans de pagament dels serveis són en efectiu o per via (i) Stripe .
 6. CONDICIONS de PAGAMENT de les CLASSES:
  a. Els cursos es paguen mensualment o cada dos mesos.
  b. Les tarifes de subscripció es renovaran automàticament cada 30 o 60 dies depenent del pagament triat. En cas de voler-se donar de baixa, consultar més avall en les presents condicions.
 7. RESERVA de CLASSES :
  a. L’aforament a les classes en directe és limitat. L’Usuari, a partir dels horaris proposats, ha de reservar plaça amb antelació.
  b. La reserva quedarà confirmada després d’haver-se fet el pagament.
  c. Es podrà realitzar una primera classe de prova sense compromís.
  d. INSTEP podrà canviar els horaris proposats quan sigui necessari. L’Usuari ha de tenir en compte que els mesos i setmanes de vacances hi pot haver canvis. L’Usuari ha de tenir en compte que quan sigui festa local a Manlleu, no es faran
  classes en directe.
 1. POLÍTICA de CANCEL·LACIÓ i BAIXA de les CLASSES :
  a. No hi haurà reemborsament de les classes que s’hagin pagat.
  b. L’Usuari podrà cancel·lar la subscripció sempre que vulgui, posant-se en contacte amb INSTEP via correu electrònic i comunicant amb 10 dies d’antelació a la finalització de la subscripció present, la seva voluntat a donar-se de baixa de les classes en directe.
  c. Si pel motiu que sigui, INSTEP es veu obligat a cancel·lar una classe, l’Usuari podrà recuperar aquesta classe en un altre horari proposat.
 2. PLATAFORMA de pagament:
  a. L’Usuari s’ha de registrar i pagar una quota mensual o bimensual.
  b. La quota mensual es renovarà automàticament cada 30 o 60 dies. En cas de volar-se donar de baixa, consultar en el següent punt de les presents condicions.
  c. L’Usuari tindrà accés a les classes sempre que estigui registrat i hagi fet el pagament adient. La durada de l’accés vindrà especificat pel tipus de tarifa pagada.
 3. POLÍTICA de CANCEL·LACIÓ de la SUBSCRIPCIÓ a les CLASSES:
  a. No hi haurà reemborsament de la mensualitat pagada, encara que l’Usuari no hagi realitzat cap sessió, programa o masterclass.
  b. L’Usuari podrà cancel·lar la subscripció sempre que vulgui, posant-se en contacte amb INSTEP via correu electrònic i comunicant amb 10 dies d’antelació a la finalització de la subscripció present, la seva voluntat a donar-se de baixa de la plataforma. També pot donar-se de baixa directament des de la plataforma. 
 4. EXONERACIÓ DE RESPONABILITAT: Excepte disposició legal contrària, INSTEP no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a un incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials; (iii) errors tècnics per causes fortuïtes o de qualsevol altra indole que impedeixin el funcionament normal del Lloc Web a través d’internet, com la falta de disponibilitat del Lloc Web per qüestions de manteniment o altres, que impedeixin disposar del servei. (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixin com a conseqüència d’una causa de força major i fora del seu control. En el cas d’enllaços a webs externes de tercers que se’n puguin citar els continguts, es farà exclusivament a mode d’exemple. En cap cas es tindrà control i responsabilitat d’aquestes webs.
 5. RESPONSABILITAT de SALUT: L’Usuari ha de tenir present que practicar dansa inclou moviments físics. Com tota activitat física el risc de lesions hi és present i, per tant, s’ha de tenir en compte. Si experimenta molèsties o dolor, és important que no forci. Si creu que alguna posició o moviment proposat no s’adequa a la seva condició, és important no la practiqui. És responsabilitat de l’Usuari saber que tot el proposat en el Lloc Web no és un substitut per una examinació, diagnòstic o tractament mèdic. Amb l’ús del Lloc Web, l’Usuari afirma que és només la seva responsabilitat la decisió de practicar dansa i renuncia, de manera explícita, a qualsevol responsabilitat o reclamació present o futura contra INSTEP i els seus treballadors per les classes de dansa aquí proposades. INSTEP no es fa responsable d’un ús inadequat de la pràctica proposada en aquest Lloc Web.
 6. COMPTE de SUBSCRIPCIÓ, CONTRASENYA i SEGURETAT: L’Usuari registrat al Lloc Web, haurà d’escollir una contrasenya i nom d’usuari, pot ser que també se li demani informació addicional com l’adreça electrònica i el telèfon. L’Usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya i de la informació del compte i és l’últim responsable de les activitats que puguin esdevenir en el seu compte i amb la seva contrasenya. L’Usuari està d’acord a informar immediatament a INSTEP si hi ha un ús no autoritzat amb el seu compte o contrasenya. Cada registre de subscripció és per un sol usuari. L’Usuari no hauria de fer servir el compte d’un membre registrat sense l’autorització de INSTEP. INSTEP no serà en cap cas responsable pels danys que es puguin esdevenir de no complir aquest punt de les Condicions.
  No està permès compartir una subscripció. L’Usuari registrat no pot donar o vendre el seu nom d’usuari ni la seva contrasenya. Si INSTEP observa excessives ‘entrades’ o visualitzacions d’un únic usuari, o considera que s’està fent un ús fraudulent del Lloc Web, pot cancel·lar la subscripció sense dret a reemborsament.
 7. POLÍTICA de PRIVACITAT: INSTEP compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Per més informació consultar l’apartat de Política de Privacitat.
 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL i INDUSTRIAL: Els continguts del Lloc Web, són propietat de INSTEP, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut de l’exposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, re-publicar, modificar o mostrar per a un ús comercial sense el previ consentiment de INSTEP.
  L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INSTEP.
  INSTEP es reserva el dret a canviar o treure qualsevol contingut que s’ofereixi al Lloc Web sense previ avís.
 9. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les que aquestes fan referència constitueixen l’acord íntegre entre l’Usuari i INSTEP en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte o acord anterior convingut, ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.
 10. MODIFICACIÓ de les PRESENTS CONDICIONS i DURACIÓ: INSTEP podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades i descrites, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
 11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre INSTEP i l’Usuari serà regida per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Què et ve de gust fer avui?

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Instep Dansa
Hola! Si tens algun dubte sobre alguna classe, el funcionament de pagament o el que sigui. No et quedis amb les ganes d'aprendre a ballar.

Clica el botó d'aquí sota i parlem directament per whatsapp ;)